link do bip

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia korelacyjne


W dniu 2 grudnia br. zorganizowaliśmy zajęcia otwarte korelacyjne dla uczniów zdobywających kwalifikacje w zawodach technik transportu kolejowego i technik dróg i mostów kolejowych.

Celem zajęć było ukształtowanie umiejętności stosowania instrumentów marketingu mix  w działalności przedsiębiorstwa kolejowego, w języku polskim i angielskim oraz ukształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie czterech sprawności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Podczas zajęć kształtowaliśmy umiejętności marketingowe i językowe wykorzystując następujące metody:

  • podającą – mini wykład wprowadzający i wyjaśniający  podstawowe pojęcia dotyczące marketingu mix oraz krótka dyskusja utrwalająca poznaną terminologię,
  • aktywizującą – studium   przypadku,
  • praktyczną – ćwiczenia symulacyjne,
  • konwersacyjną – właściwą dla kształtowania sprawności językowych.

Uczniowie poprzez efektywne uczestniczenie w procesie uczenia ukształtowali umiejętności stosowania instrumentów marketingu mix w przedsiębiorstwie branży kolejowej w języku polskim i angielskim. Dodatkowo udoskonalili umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym jak i językiem angielskim w zakresie ogólnym, jak również rozwinęli kompetencje: komunikacyjną, negocjacyjną, zawodową, werbalną i niewerbalną  w języku polskim i angielskim.

Mamy nadzieję, że ukształtowane umiejętności zawodowe i językowe pozwolą w przyszłości uczniom budować wizerunek przedsiębiorstwa kolejowego oraz prezentować marketingową postawę pracownika kolei.


Nauczyciel przedmiotów kształcenia zawodowego – D. Paprocki

Nauczycielka języka angielskiego – B. Śliwicka

 


Dzień Kolejarza w ZSP nr 5

 


Projekt edukacyjny związany z Dniem Kolejarza jest częścią realizowanego w ZSP nr 5 w Łodzi od roku szkolnego 2012/2013 cyklu „Święto zawodu”. Tegoroczny projekt był skierowany do całej społeczności szkolnej, a celem było propagowanie zawodu kolejarza. W ramach projektu uczniowie klas kolejowych przedstawili scenkę rozgrywającą się na stacji kolejowej. Uczniowie, odgrywając różne role pracowników stacji kolejowej, w zabawnej formie stosowali słownictwo zawodowe, wydawali rzeczywiste, właściwe dla branży kolejowej polecenia i sygnały. W trakcie przedstawienia stosowali rekwizyty będące elementami prawdziwych urządzeń kolejowych.

Tego dnia uczniowie „KOLEJARZE” uczestniczyli w spotkaniu z Piotrem Najwerem - pasjonatem kolei, malarzem, artystą, autorem książek: „Mgła na torach”, „Pociąg do Szczecina”.

 

2015-11-25


KONFERENCJA „SYNERGIA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - SUKCESEM UCZNIA I PRACODAWCY”

 

W dniu 24 listopada br. w naszej szkole odbyła się konferencja pt.: „Synergia w kształceniu zawodowym - sukcesem ucznia i pracodawcy”. Konferencję przygotowano w odpowiedzi na ogłoszenie bieżącego roku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem Otwartej Szkoły”, w szczególności w odniesieniu do priorytetu podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Przedsięwzięcie rozpoczyna cykl działań wspierających uczniów w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez promowanie  kształcenia zawodowego i pozyskanie do współpracy pracodawców regionu łódzkiego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność handlową, z którymi szkoła od lat współpracuje, w tym: Leroy Merlin, Selgros oraz instytucji działających na rzecz oświaty min.:

 • Barbara Suchara, Główny Specjalista Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi;
 • Marek Szymański, Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;
 • Klaudia Połowińska, Zastępca Kierownika Wydziału Egzaminów Zawodowych, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;
 • Donata Andrzejczak, Konsultant w ŁCDNiKP;
 • Maria Michalak, Konsultant w ŁCDNiKP;
 • Małgorzata Bartosiak, Doradca Metodyczny ŁCDNiKP;
 • Kamil Kałużny, Rzecznik Prasowy, Państwowa Inspekcja Pracy;
 • Łukasz Wójcikowski, Właściciel Firmy Lute Zentrum

Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Małgorzata Joniuk-Piątkowska, Wicedyrektor Beata Rzeźnik oraz nauczyciele Anna Jurek, Renata Tylińska, Agata Krawczyk, Damian Paprocki, Artur Filipowski, Elżbieta Kucharska

Na początku konferencji Pani Dyrektor Małgorzata Joniuk-Piątkowska powitała przybyłych gości oraz wspomniała historię szkoły i rolę partnerów (pracodawców) w kształceniu zawodowym uczniów. W dalszej części konferencji nauczyciele Agata Krawczyk i Damian Paprocki  zaprezentowali uczestnikom, w szczególności pracodawcom, informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodach sprzedawca i technik handlowiec (kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży) oraz warunki realizacji kształcenia w tych zawodach. Prezentacja miała na celu zachęcenie  pracodawców do współpracy w zakresie przygotowania pracowni sprzedaży, w której uczniowie kształtowaliby praktyczne umiejętności zawodowe związane z przyjęciem towarów, ich ekspozycją oraz  kompleksową obsługą klienta. Pani Donata Andrzejczak zaprezentowała korzyści  z takiej współpracy dla ucznia, szkoły i pracodawcy, wspierając tym samym szkolną inicjatywę.

Ciekawym elementem konferencji był panel merytoryczny „Nowe przepisy prawne dotyczące zawierania umów terminowych” poprowadzony przez Kamila Kałużnego z Państwowej Inspekcji Pracy.

W końcowej części konferencji uczestnicy wymienili poglądy na temat doświadczeń w zakresie współpracy szkoły z pracodawcami, w tym roli pracodawcy w kształceniu zawodowym uczniów.

Anna Jurek

Renata Tylińska 

Tydzień przedsiębiorcy w ZUS


W dniu 23 listopada 2015 r. uczniowie klasy I ea uczestniczyli w seminarium, prowadzonym w siedzibie ZUS w Łodzi, pt. "Rozpoczynasz prowadzenie działalności - poznaj swoje prawa i obowiązki" - w ramach którego zostało omówione:

 • zgłoszenie prowadzenia działalności,
 • zgłoszenie siebie i ewentualnych pracowników do ubezpieczeń,
 • składanie dokumentów rozliczeniowych i opłacanie składek,
 • jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta,
 • zasady wypełniania i korygowania dokumentów,
 • zasiłki,
 • ulgi,
 • e-płatnik, program Płatnik, PUE – korzyści.

Nasza młodzież została ugoszczona ciasteczkami i cukierkami oraz otrzymała pomocne materiały dydaktyczne, które wykorzysta w dalszej nauce oraz w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.


opr. M. Pacek


11 listopada - Święto Niepodległości

 

We wtorek 10 listopada br. w naszej szkole obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.

Z tej okazji w auli szkolnej odbyła się uroczystość, podczas której przypomniano wydarzenia sprzed 97 lat.

 

Dla podkreślenia uroczystego charakteru święta uczniowie klasy 1ea przygotowali do wpięcia BIAŁO-CZERWONE wstążeczki, a uczniowie klasy 4ea częstowali BIAŁO - CZERWONYMI ciasteczkami.


W holu szkoły można obejrzeć wystawę upamiętniającą to ważne święto państwowe. 

Zajęcia profilaktyczne dla klas pierwszych

W dniu 5 i 6 listopada 2015 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Uczniowie mogli obserwować pracę psa - labradorki Niki, która jest wyszkolona do poszukiwania narkotyków. Pies wykazał się wielką skutecznością podczas pokazu i wzbudził dużą sympatię naszych uczniów.

opr. M. Joniuk-PiątkowskaIII Marsz Pamięci

Dnia 5 listopada b.r. przeszedł III Marsz Pamięci o dzieciach z obozu "na Przemysłowej". Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli we Mszy św. o godz. 12.00 w Kościele WNMP przy Placu Kościelnym, a następnie przeszli na teren obozu i pod poświęcony tym dzieciom Pomnik Pękniętego Serca.

opr.T.Bujak


XXI Kwesta na Cmentarzu Starym

 

Dnia 30 października b.r. uczniowie naszej szkoły czynnie uczestniczyli w XXI Kweście na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza, przy ul. Ogrodowej. To miejsce szczególne, o wyjątkowych wartościach historyczno-zabytkowych, które odzwierciedlają historię wielokulturowej Łodzi. Tu spoczywają łodzianie, którzy tworzyli historię naszego miasta. Cieszymy się, że młode pokolenie  widzi potrzebę ratowania cennych zabytków.

 

opr. T. Bujak


Dzień Nauczyciela w ZSP 5


 


W dniu Święta Edukacji Narodowej tj. 14 października 2015 r. o godz. 10.00 w auli szkolnej uczniowie klas pierwszych ZSP nr 5 złożą uroczyste ślubowanie. Na tę uroczystość zapraszamy wszystkich członków społeczności szkolnej oraz Rodziców naszych uczniów.


Jednocześnie wszystkim pracownikom naszej szkoły w dniu Ich święta składamy serdeczne podziękowania za codzienną pracę oraz najlepsze życzenia satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.


Informujemy też, że z okazji święta Edukacji Narodowej p. Barbara Radomska, pedagog w ZSP nr 5 została wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a pracownica obsługi p. Marzena Mularczyk Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Obu Paniom serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w pracy.

Dyrekcja ZSP nr 5 w Łodzi

 


Edukacja patriotyczna w ZSP nr 5


W dniu 6.10.br., w ramach realizacji projektu edukacji patriotycznej organizowanego przez WODN i Muzeum Tradycji Niepodległościowych młodzież naszej szkoły wzięła udział w podróży wojskowo - historycznej, która rozpoczęła się w prywatnym skansenie militarnym pana Jacka Kopczyńskiego w Boczkach. Następnie młodzież wizytowała koszary 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. Po przejeździe do Warty uczestnicy zwiedzili zabytki tego średniowiecznego grodu. Później młodzież udała się do Goszczanowa, gdzie znajduje się mogiła poległych w 1914 r. legionistów polskich z II Batalionu 1 Pułku Piechoty. Kolejnym etapem podróży były tradytory (schrony bojowe piechoty), w których polscy żołnierze Armii „Łódź” bronili we wrześniu 1939 roku linii rzeki Warty.

Wycieczkę zakończyło złożenie hołdu poległym bohaterom wojny obronnej Polski na cmentarzu w Glinnie.

opracowanie: Jacek Klimczak


 


W dniu 22 września br. uczniowie klasy IIIkb i IVea wzięli udział w inauguracji realizacji projektu edukacji patriotycznej opartej na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski. Na obiektach klubu sportowego „Społem” odbyły się zawody strzeleckie, w których najwyższy wynik spośród naszych reprezentantów zdobył Krzysztof Pastwa. Następnie młodzież zapoznała sie z ofertą Narodowych Sił Rezerwowych, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Wojskowego Centrum Szkolenia Medycznego. Przeszli również szkolenie w zakresie podstaw musztry wojskowej przeprowadzone przez członków Sokoła. Impreza zakończyła się uczczeniem bohaterów września 1939 roku pod Pomnikiem Chwały Żołnierzy Armii „Łódź”.

opracowanie: Jacek Klimczak

 


WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013