link do bip

 

 

 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

  • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
  • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>

DNI OTWARTE W ZSP NR 5

 

2015-03-18

 


TARGI EDUKACYJNE 05-06.03.2015 r.

 

 


Promujemy naszą szkołę w Gimnazjach w Łodzi i w regionie


W bieżącym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych promowaliśmy ofertę edukacyjną naszej szkoły w łódzkich gimnazjach. Celem naszych działań było propagowanie kształcenia zawodowego realizowanego w ZSP nr 5 i przekonanie gimnazjalistów (i ich rodziców) do rozpoczęcia nauki w naszej szkole.

Szczególnie ważnym elementem działań w tym roku było promowanie szkoły, a w szczególności zawodów kolejowych w regionie łódzkim. Dotarliśmy między innymi do szkół w Tomaszowie Mazowieckim, Koluszkach, Wiśniowej Górze, Zgierzu, Szczawinie, Przecławiu, Aleksandrowie Łódzkim, Bratoszewicach, Szczawinie.

W ramach działań promocyjnych odwiedzaliśmy naszych przyszłych uczniów w gimnazjach, uczestniczyliśmy w spotkaniach z rodzicami oraz prezentowaliśmy ofertę edukacyjną na „minitargach”.

Podczas spotkań z gimnazjalistami nasi uczniowie informowali o kierunkach kształcenia w ZSP nr 5, prezentowali swoje umiejętności zawodowe oraz typowe dla poszczególnych zawodów stanowiska pracy. Przeprowadzili również krótkie warsztaty, podczas których gimnazjaliści odkrywali swoje predyspozycje do wykonywania określonych zawodów.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą spodziewane korzyści i w kwietniu, zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty, gimnazjaliści podejmą decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i ostatecznie wybiorą naukę w ZSP nr 5 w Łodzi.


Uczniowie i nauczyciele ZSP nr 5 oraz zespół ds. promocji


Pomagamy gimnazjalistom wybrać zawód


W okresie luty/marzec, w ramach działań promujących ofertę edukacyjną naszej szkoły, uczniowie pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych organizowali spotkania z gimnazjalistami. Celem spotkań było zaprezentowanie kierunków kształcenia zawodowego, a tym samym ułatwienie młodym ludziom wyboru przyszłego zawodu.

Na potrzeby spotkań przeprowadzono warsztaty tematyczne i lekcje otwarte podczas których nasi uczniowie prezentowali typowe dla określonego zawodu stanowiska pracy. Uczniowie odgrywali scenki w których pełnili różne role zawodowe, przybliżając w ten sposób   specyfikę pracy w zawodach sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista, technik dróg i mostów kolejowych oraz technik transportu kolejowego. Podczas warsztatów gimnazjaliści mogli sprawdzić swoje predyspozycje do wykonywania określonego zawodu.


Uczniowie ZSP nr 5, zespół ds. promocji we współpracy   z nauczycielami kształcenia zawodowego 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, ul. Drewnowska 88 poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku nauczyciela kształcenia zawodowego w zawodach technik dróg i mostów kolejowych oraz technik transportu kolejowego w technikum dziennym dla młodzieży pobierz>>

 


 

Harmonogram zajęć w projekcie "Kształcenie zawodowe szansą na pewną pracę" - S57