link do bip

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/RPLD.11.03.01-10-0033/15-00/2016/ZO pobierz>>


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/RPLD.11.03.01-10-0033/15-00/2016/ZO pobierz>>


SALTOS - PARK TRAMPOLIN


Byłyśmy i przeżyłyśmy! W łódzkim parku trampolin szalały dziewczyny z 2 EA. Przez godzinę spaliłyśmy po kilka setek kalorii na głowę, a dzięki troskliwej opiece trenerów każdy mógł pokręcić salta albo „polatać głową w dół”. Zapraszam na fotorelację.

Anna Panek

2016-10-24


 

Krwiodawstwo  w ZSP 5


W dniu 21 października, w auli naszej szkoły odbyła się prelekcja na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w której wzięli udział uczniowie z klas I-III. Głównym celem spotkania było propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz wzmocnienie świadomości społecznej młodego pokolenia odnośnie znaczenia krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Prelegentka z Centrum Krwiodawstwa w Łodzi omówiła jak bardzo  ważne jest regularne oddawanie krwi i jakie warunki należy spełnić aby zostać honorowym dawcą. Najważniejsza jest dobra wola, ponieważ taki gest może uratować komuś życie, a młodzieży sprawi wiele radości z tego, że można komuś pomóc. Do akcji krwiodawstwa w naszej szkole zgłosiło się 30 uczniów.

Gratulacje za odwagę!

Barbara Banachowska

Dobiesław Litkowski


Uwaga!

Weź udział w konkursie pn. „Dlaczego warto studiować w Łodzi?”, organizowanym w ramach promocji Łodzi Akademickiej przez Oddział Współpracy z Uczelniami w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i polega na przygotowaniu dowolną techniką (kamera, telefon itp.) maksymalnie 30 sekundowego filmiku przedstawiającego zalety studiowania w Łodzi.

Do wygrania w konkursie są: rower miejski, czytnik e-book, plecaki i słuchawki.


Szczegóły konkursu zamieszczone są na stronie https://mlodziwlodzi.pl/konkurs-dlaczego-warto-studiowac-w-lodzi/

 


Miło nam poinformować, że pani Barbara Banachowska w dniu 14 października br. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Pani profesor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej

Uczniowie i pracownicy ZSP 5


Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych - 2016-10-14

 


W zakładce dla uczniów umieszczono aktualny harmonogram zajęć dodatkowych.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi realizuje projekt pod nazwą „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” w okresie wrzesień 2016 roku-czerwiec 2018 roku adresowany do uczniów klas drugich i trzecich ZSZ nr 5 oraz Technikum nr 5.

 

Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w następujących działaniach:


Zajęcia pozalekcyjne:

  • zajęcia zawodowe - 90 godzin rocznie,
  • język angielski zawodowy - 45 godzin rocznie.

Zajęcia odbywają się średnio po 3 godziny w tygodniu, jednakże organizacja zajęć jest ruchoma i dostosowywane będzie do możliwości oraz grafiku zajęć lekcyjnych uczniów. Zajęcia zawodowe będą przygotowywały uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych i rozwijały dodatkowe umiejętności nierealizowane w ramach podstawy programowej.

 

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z doradcą zawodowym prowadzone w systemie dyżurów 4h tygodniowo przez 30 tygodni w danym roku szkolnym. Uczniowie będą samodzielnie ustalać termin wizyty u doradcy zawodowego. Doradca wspólnie z uczniem przeprowadzi diagnozę możliwości psychofizycznych uczniów, indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych. Stworzone zostaną podczas nich indywidualne programy rozwoju zawodowego.


Ponadto uczniowie skorzystają z:


Warsztatów tematycznych obejmujących zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, poruszaniem się na rynku pracy oraz uzupełniające wiedzę z danego zawodu. Udział w warsztatach będzie dobrowolny. Uczniowie będą mogli zapisywać się do udziału w warsztacie z tematyki, która będzie w ich kręgu zainteresowań. Zajęcia odbywać się będą w soboty po 8 godzin szkoleniowych, średnio dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone będą w luźnej formie warsztatów.


Praktyk zawodowych u pracodawcy w wymiarze 150 godzin na ucznia. Uczeń za udział w praktykach otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto. Organizacja praktyk będzie dostosowana do możliwości i oczekiwań uczniów - istnieje możliwość rozłożenia praktyk w czasie.


Regulamin projektu pobierz>>


Formularze rekrutacyjne są do pobrania w sekretariacie uczniowskim.

 


 

 


Zapraszamy do odlądania filmu promocyjnego przygotowanego przez uczniów klasy 1ka


 


 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

  • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
  • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>