link do bip

 

 

Miejskie korepetycje 2016


List Wiceprezydenta Miasta, pana Tomasza Treli, do maturzystów przystepujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym pobierz>>


UWAGA GIMNAZJALIŚCI!


ZSP nr 5 nadal prowadzi nabór do klasy pierwszej w ZSZ nr 5 w zawodach:

Mamy miejsca dla wszystkich zainteresowanych, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły, w tym również dla uczniów, którzy ukończą szkołę w sierpniu tego roku, po egzaminach poprawkowych.


W zawodzie monter nawierzchni kolejowej współpracujemy z MPK-ŁÓDŹ Sp. z o.o., która oferuje zatrudnienie wszystkim absolwentom oraz bilety miesięczne uprawniające do jazdy komunikacją miejską w Łodzi.W zawodzie sprzedawca współpracujemy z firmami na terenie Manufaktury oraz innymi sklepami znanych marek na terenie Łodzi.


Zapraszamy do nauki w naszej szkole! Daj sobie szansę zdobyć dobry i poszukiwany przez pracodawców zawód!

 


Terminy egzaminów poprawkowych


Data Przedmiot Klasa
23 sierpnia 2016 r. godz.08.00 matematyka 1ka
2ea
2ha
2ka
3ea
3ha
3hb
24 sierpnia 2016 r. godz.08.00 matematyka 3ka
3kb
3sa
4ha
4hb
4ea
4ka
25 sierpnia 2016 r. godz.08.00 język polski 1ha
2ka
3ha
3ka
3kb
4ha
4ka
29 sierpnia 2016 r. godz.09.00 wychowanie fizyczne 4ha
25 sierpnia 2016 r. godz.09.00 język angielski 1ea
25 sierpnia 2016 r. godz.09.00 język obcy w działalności handlowej 1sa
25 sierpnia 2016 r. godz.09.00 M3.J4. Zastosowanie komputerowych programów wspomagających sprzedaż 3hb
25 sierpnia 2016 r. godz.09.00 Pracownia sprzedaży- zajęcia praktyczne 1sa
2sa
3sa
25 sierpnia 2016 r. godz.09.00 M5J3t Praktyka zawodowa - planowanie i organizowanie przewozów towarowych 3ka
25 sierpnia 2016 r. godz.09.00 M4.J4. Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 4hb

 


 

 


Zapraszamy do odlądania filmu promocyjnego przygotowanego przez uczniów klasy 1ka


 


 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

  • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
  • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, ul. Drewnowska 88 poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku nauczyciela kształcenia zawodowego w zawodach technik dróg i mostów kolejowych oraz technik transportu kolejowego w technikum dziennym dla młodzieży pobierz>>

 


KULTURA BEZPIECZEŃSTWA